środa, 15 Lip 2020

Renowacja

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:          PO ZAKOŃCZENIU PRAC:

 

100a100b101a101b105a105b106a106b10a10b12a12b1a1b2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b7a7b8a8b9a9b